Madagasikara, nosy harena sarobidy

Tarehimarikin’ny fizahan-tany 2016:

Tahan’ny fitomboana isan-taona : 20%

Isan’ny mpizahatany: 293 185

Ny halavam-potoana hijanonan’ny vahiny: 20 andro

Fampiasam-bola: US $ 3M na 19.5% amin’ny fampiasam-bola manontolo

Isan’ny asa noforonina: 641.500 na 11% amin’ny asa manontolo

Fiantohana ny fizahantany: US $ 748.29 mitovy amin’ny Ar 2 394,5 miliara

Ny fandraisana anjara feno amin’ny harin-karena: 13%

Fifandraisana

 Fizahantany