Madagasikara, tanin’ny harena miafina

Sehatra ara-toekarena lehibe:
– 30% amin’ny totalin’ny fanondranana na 600 tapitrisa dolara tamin’ny 2016
– 14% amin’ny fidiram-bolan’ny fanjakana
– 40% amin’ny totalin’ny fampiasam-bola eto Madagasikara
– 4,18% amin’ny fandraisana anjara amin’ny harin-karena

Misy karazam-pitrandrahana roa:
– Fitrandrahana madinika: asa maherin’ny 500 000 hatramin’ny 1 000 000 isan-taona
– Fitrandrahana mineraly lehibe: Ambatovy ( izay nampiasa vola 8 miliara USD tany ampiandohana), RioTinto QMM (931 tapitrisa USD) ary Kraoma

Tetikasa maro natao hanatsarana ny sehatra:
– Madagasikara no firenena Afrikana voalohany nanangana ny rafitra fitrandrahana harena ankibon’ny tany: ny biraon’ny Kadasitra momba ny harena ankibon’ny tany dia natsangana tamin’ny taona 2009
– Misy ivotoerana manokana momban’ny fandraharahana momba ny harena ankibon’ny tany manodidina ny 7000 m2

 

Fifandraisana

 DSI Mining