SOCIETE NY AIKO

FORME JURIDIQUE :
SARL
RCS :
2024 B 00012
NIF :
5018538811
STAT :
86909 21 2024 0 00475
DUREE :
50ans
CAPITAL :
-
GERANT :
Ny Arovana Ny Aiko
ACTIVITES :
Prestations humanitaires
MEMBRES DE