LinguisticA

FORME JURIDIQUE :
SARLU
RCS :
RCS Antananarivo 2023 B 00432
NIF :
4 017 780 330
STAT :
74901-11-2023-0-10436
DUREE :
99
CAPITAL :
1 000 000,00
GERANT :
RAKOTOMANGA Anjatiana
ACTIVITES :
Traduction – Interprйtariat- Proofreading – Editing- Correction de mйmoire de fin d’йtude- Cours de langues / Formation linguistique (non diplфmante)
MEMBRES DE