J&C IMPORT EXPORT COMPANY

FORME JURIDIQUE :
SARL
RCS :
RCS Antsirabe 2023 B 00044
NIF :
4 018 354 379
STAT :
46491 12 2023 0 01163
DUREE :
99
CAPITAL :
1 000 000,00
GERANT :
RALAINONY CYNTHIA NY AINA FRANCESCA
ACTIVITES :
Importation et exportation, vente de produits manufacturЋs en gros et semigros, produits industriel spЋcialisЋ ou non
MEMBRES DE