Fanasina L3

FORME JURIDIQUE :
SARLU
RCS :
RCS Antananarivo 2023 B 01472
NIF :
4 018 357 245
STAT :
68101-11-2023-0-11498
DUREE :
99
CAPITAL :
1000000
ACTIVITES :
DЋtenir, protЋger, sЋcuriser et prЋserver des terres et des biens qui sont lЋgalement dЋtenus et enregistrЋs au nom de la SociЋtЋ
MEMBRES DE