E&D Apartments

FORME JURIDIQUE :
SARLU
RCS :
RCS Antananarivo 2023 B 01487
NIF :
6 018 370 890
STAT :
55109-11-2023-0-11513
DUREE :
99
CAPITAL :
2000000
GERANT :
RAZAFINJANAHARY DorothЋe
ACTIVITES :
RЋsidence de Vacances
MEMBRES DE