Madagasikara, nosy feno tahirin’angovo

Ambany dia ambany ny fahazoana herinaratra
Nasionaly: 15%, andrenivohitra: 54%, ambanivohitra: 6%

Tanjon’ny politika vaovao mikasika ny angovo :

  • Fahazoana herinaratra: 70%
  • Famokarana: 7,9 GWh amin’ny « Mix électrique » ka 85% avy amin’ny angovo azo havaozina izay 75% herinaratra avy amin’ny rano, 5% herinaratra avy amin’ny herin’ny masoandro ary 5% herinaratra avy amin’ny herin’ny rivotra
  • Tetik’asa fampandrosoana ankehitriny: herinaratra avy amin’ny rano 162 MW, herinaratra avy amin’ny herin’ny masoandro 33 Kw, herinaratra avy amin’ny herin’ny rivotra 177 Kw ary « biomasse » 234 Kw.

 

Fifandraisana

 Energy & Infrastructures