Visa ho an’ny fivahiniana maharitra

Antontan-taratasy ilaina

Tondro

Isa

Antontan-taratasy iombonana (mpampiasa vola, Mpiasa mpila ravinahitra, Fampivondronana fianakaviana)

Sary tapaka vao haingana

6

Fangatahana manazava ny antony alefa any amin’ny Minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana

1

Filazana fohifohy momba anao (*) miaraka amin’ny adiresy mailaka sy laharana finday

2

Fiaikena an-tsoratra sy am-boninahitra miaraka amin’ny sonia voamarina

2

Kopian’ny pasipaoro (pejy telo voalohany) sy visa azo ovana ahitana ny fitomboka nidirana (fangatahana voalohany) sy ny visa rehetra fivahiniana maharitra tany aloha (fanavaozana)

1

Taratasy firaketan-tsazy ara-pitsarana latsaky ny 3 volana
Raha fangatahana voalohany : firenena niaviana (adika amin’ny teny Frantsay) ; RAHA fanavaozana: eto Madagasikara

1

Taratasy fanamarinam-ponenana eto Madagasikara

1

Tapakila-Fiverenana (fangatahana voalohany)

 

Taratasy manamarina ny fisoratana anarana ao amin’ny rejisitry ny fanisam-bahiny ao amin’ny Distrika, alaina ao amin’ny prefektioran’ny polisy ao amin’ny Distrika

1

Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny Mpampiasa vola

Satan’ny orinasa

1

Karatra statistikan’ny orinasa

1

Dika mitovy amin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa

1

Kara-ketra

1

Fanamarinana fananan’ny orinasa kaonty amin’ny banky

1

Tombam-bokatry ny fisokafan’ny orinasa

1

Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny Mpiasa Mpila Ravinahitra

Fangatahana voalohany :

Fifanekena arak’asa voamarin’ny Minisiteran’ny Asam-panjakana, ny Fanavaozana ny Fitantanan-draharaham-panjakana, ny Asa sy ny Lalàna Sosialy (MFPRATLS)

1

Fanomezan–dalana hiasa avy amin’ny MFPRATLS

1

IRSA

1

Kara-ketra

 

Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny fampivondronana fianakaviana

Kopian’ny sora-pahaterahana NA kopian’ny sora-panambadiana

1

Kopian’ny visa an’ny ray aman-dreny na ny vady

1

(*) : Maodely na taratasy fenoina azo alaina ao amin’ny EDBM na azo trohana ao amin’ny tranonkala : www.edbm.gov.mg

Fanoloana Visa sy karatra biometrika

 

Sary tapaka

2

Filazana fohifohy momba izay fanazavana fanampiny

1

Fangatahana manazava ny antony alefa any amin’ny Andriamatoa Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana (miaraka amin’ny adiresy mailaka sy laharana finday)

1

Kopian’ny pasipaoro voamarina (pejy 3 voalohany)

1

Kopia voamarina misy ny karatra maha mponina mbola manan-kery

1

Kopia voamarina misy ireo visa tany aloha

1

Taratasy fanamarinam-ponenana eto Madagasikara

1

Fanamarihana : Aseho miaraka amin’ny kopia orizinaly ireo antontan-taratasy

Karatra maha mponina : Sarany azo aloha eny amin’ny banky lehibe miaraka amin’ny fampisehoana taratasy fampahafantarana

Faharetan’ny fivahiniana azo

Saran’ny visa fivahiniana

Saran’ny fanomezana karatra maha mponina

+ 3 volana hatramin’ny herintaona

Ar 150 000

300 €

1 hatramin’ny 2 taona

Ar 150 000

400 €

2 hatramin’ny 3 taona

Ar 150 000

533, 57 €

3 hatramin’ny 5 taona

Ar 200 000

609, 80 €

5 hatramin’ny 10 taona

Ar 250 000

838, 47 €

Tsy misy fiovana

Ar 250 000

300 €

Dika mitovy

Ar 150 000

300 €

Fanoloana

Ar 150 000

228, 67 €

Antontan-taratasy omena

 • Taratasy fampahafantarana
 • Tapakila fanamarinana  fametrahana fangatahana visa
 • Pasipaoro miaraka amin’ny visa fivahiniana
 • Karatra maha mponina

Departemanta  voakasika

 • EDBM-Visa : Minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana

Fanamarihana sy Tahirin-kevitra

 • Lalàna laharana faha-99-032 tamin’ny 3 janoary 2000 mikasika ny lalànan’ny fitantanam-bola 2000
 • Lalàna laharana faha-2007-033 tamin’ny desambra 2007 mikasika ny Lalànan’ny Fitantanam-bola, Andinin-dalàna 02.05.06 an’ny CGI
 • Lalàna laharana faha-2016-007 tamin’ny 12/07/2016 mikasika ny Fanitsiana ny Lalànan’ny Fitantanam-bola 2016
 • Fehezan-dalàna momba ny EDBM
 • Fehezan-dalàna mifehy ny fanomezana visa sy karatra maha mponina (biometrika)
 • Voakasiky ny Visa Fivahiniana maharitra ireto manaraka ireto: vahiny mpampiasa vola, mpiasa mpila ravinahitra sy ny fianakavian’izy ireo (fampivondronana)
 • Fisehoana mivantana rehefa hanatitra antontan-taratasy

Ora Fisokafana

 • Fandraisana antontan-taratasy, Alatsinainy hatramin’ny Alakamisy : 8ora30 hatramin’ny 11ora30
 • Fanomezam-baliny, Alatsinainy hatramin’ny zoma: 1 ora 30 hatramin’ny 4 ora
 • Fangatahana fanazavana, Alatsinainy hatramin’ny zoma