Fanomezan-dalana hisokatra sy hosokajiana ary lisansa

Antotan-taratasy ilaina

TondroIsa
Toerana fampiantranoana sy/na fisakafoanana
Taratasy fangatahana fanomezan-dalana hisokatra sy hosokajiana (*)1
Kopian’ny Filazana mialoha1
Taratasy milaza ny mombamomba ny mpangataka, ny fanorenana, ny fampitaovana, ny fitaovana hampiasain’ny orinasa ary ny mombamomba ny mpiasa amin’ny ankapobeny (*)1
Kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny fahazoan-dalana hanangan-trano sy taratasy fanamarinana fa voahaja ny drafi-pananganana1
Taratasy fandraketan-tsazy ara-pitsarana (bileta laharana faha-3) < 3 volana1
Kopia voamarina fa mifanaraka amin’ny orizinaly ny visa fivahiniana maharitra manan-kery ho an’ny vahiny1
Etat 211 bis an’ny olona am-batatenany na fikambanan’olona1
Fanamarinana fisoratana anarana tamin’ny fiantohana arak’asa1
Kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny (ireo) diplaoma na sertifikà manamarina ny fahaizan’ny mpiasa ambony1
Kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny satan’ny orinasa noraketina1
Kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny Karapanondrom-pirenena na ny pasipaoro1

(*) : Maodely na taratasy fenoina azo trohana ao amin’ny tranonkala : www.edbm.mg

Orinasan-dia lavitra sy fikarakarana ara-pizahantany
Taratasy fangatahana fahazoan-dalana hisokatra milaza ny lisansa tiana ho azo (*)1
Taratasy milaza ny mombamomba ny mpangataka, ny fanorenana, ny fampitaovana ary ny mpiasa amin’ny ankapobeny (*)1
Taratasy fandraketan-tsazy ara-pitsarana (bileta laharana faha-3) < 3 volana1
Kopia vomarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny karapanondrom-pirenena na ny pasipaoro1
Etat  211 bis an’ny olona am-batatenany na fikambanan’olona1
Kopia voamarina fa mifanaraka amin’ny orizinaly ny visa fivahiniana maharitra manan-kery ho an’ny vahiny1
Kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny satan’ny orinasa voarakitra1
Fanamarinana fisoratana anarana tamin’ny fiantohana arak’asa1
Fanamarinana fisoratana anarana tamin’ny fiantohana ara-bola (Tours Operators, Réceptifs, Agences de Voyages)1
RAHA TOMPONY, Fanamarinana ny fananan-tany (CSJ)
RAHA MPANOFA, kopia voamarina fa mitovy amin’ny orizinaly ny fifanekem-panofana noraketina araka ny tokony izy tao amin’ny Sampan-draharahan’ny fandraketana izay misy ny toerana iorenan’ny trano
1
Singa iray amin’ny bokikely na taratasy kely ho an’ny lisansa A sy B1
Taratasy manamarina ny fahaizana arakasa ilaina ho an’ny mpiasa mpitarika sy ho an’ny mpiasa misahana ny teknika1
Kaontim-pitrandrahana novinaniana mandritra ny taona voalohan’ny fitrandrahana1

(*) : Maodely na taratasy fenoina azo trohana ao amin’ny tranonkala : www.edbm.mg

Sarany

  • Tsy misy

Antotan-taratasy omena

  • Orizinalin’ny fanapahan-kevitra momba ny Fanomezan-dalana hisokatra sy hosokajiana na ny lisansa

Departemanta voakasika

  • EDBM-Fizahan-tany: Ministeran’ny Fizahan-tany

Fanamarihana sy tahirin-kevitra

  • Lalàna laharana faha-95-017 tamin’ny 25 aogositra 1995 mikasika ny Fehezan-dalàna mifehy ny Fizahan-tany
  • Tovana II tamin’ny Didim-pitondrana laharana faha-4889/2001/MINTOUR tamin’ny 19 aprilyl 2001
  • Tovana I tamin’ny Didim-pitondrana laharana faha-4912/2001/MINTOUR tamin’ny 19 aprily 2001

Ora Fisokafana

  • Fandraisana ny antotan-taratasy : Alatsinainy hatramin’ny Zoma, manomboka amin’ny 8ora30 hatramin’ny 12ora sy amin’ny 1ora30 hatramin’ny 4ora