Fanovana karatra statistika

Antontan-taratasy ilaina

Tondro Isa

Fanovana karatra statistika

Anton-draharaha (fanovana, famenoana, fanafoanana): 
Fitanana an-tsoratry ny fanovana (dika mitovy) any amin’ny Ivon-ketra

1

Kopian’ny Kara-ketra

1

Karatra Statistika Taloha na Taratasy Orizinaly misy ny Filazana Fahaverezana (latsaky ny iray volana)

1

Foiben’ny orinasa:
Fitanana an-tsoratry ny fanovana (dika mitovy) any amin’ny Ivon-ketra

1

Kopian’ny Kara-ketra novaina tany amin’ny Ivon-ketra

1

Karatra Statistika Taloha na Taratasy Orizinaly misy ny Filazana Fahaverezana (latsaky ny iray volana)

1

Fifanekem-panofana voarakitra NA Fifanekem-ponenana noraketina

1

Anaran’ny orinasa:

 

Fitanana an-tsoratry ny fanovana (dika mitovy) any amin’ny Ivon-ketra

1

Kopian’ny Kara-ketra novaina tany amin’ny Ivon-ketra

1

Karatra statistika taloha na taratasy orizinaly misy ny Filazana fahaverezana (latsaky ny 1 volana)

1

Fampiasana renivola  (*)

1

Fanokafana magazay, sampana (masoivoho, …) :
Sata voarakitra

1

Fitanana an-tsoratry ny fanokafana any amin’ny ivon-ketra (dika mitovy)

1

Firaketana an-tsoratry ny fanendrena Mpiandraikitra (tranga tsy manaraka sata) any amin’ny ivon-ketra (dika mitovy)

1

Kopian’ny Karapanondrom-pirenen’ny Mpiandraikitra

1

Taratasy fanamarinam-ponenan’ny Mpiandraikitra (latsaky ny 3 volana)

1

Fampiasana renivola (*)

1

Kopian’ny Kara-ketran’ny sampan’orinasa sy ny foiben’orinasa

1

Fifanekem-panofana noraketina

1

Laharana amin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa, kopia statistikan’ny foiben’ orinasa

1

Famindrana ivelan’ny fahefana:
Sata voarakitra

1

Fitanana an-tsoratry ny famindrana ny foibe any amin’ny Ivon-ketra (dika mitovy)

1

Fitanana an-tsoratry ny fanendrena Mpiandraikitra (tranga tsy manaraka sata) any amin’ny Ivon-ketra (dika mitovy)

1

Kopian’ny Karapanondrom-pirenen’ny Mpiandraikitra

1

Taratasy fanamarinam-ponenan’ny Mpiandraikitra (latsaky ny 3 volana)

1

Fampiasana renivola (*)

1

Kopian’ny Kara-ketran’ny foibe vaovao

1

Fifanekem-panofana voarakitra

1

Dika mitovy amin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa (Tanà) (latsaky ny 3 volana)

1

Taratasy fanamarinana ny fanafoanana ny karatra statistika taloha (ôrizinaly)

1

Fampitomboana / Fampihenana renivola :
Fitanana an-tsoratry  ny fanovana voarakitra any amin’ny Ivon-ketra (dika mitovy)

1

Fampiasana renivola  (*)

1

Fitantanana, Mpitarika, Fanavaozana Andraikitra ho an’ny Orinasa tsy anavahana anarana
Fitanana an-tsoratry ny fanovana any amin’ny ivon-ketra (dika mitovy)

1

Kopian’ny Karapanondrom-pirenen’ny Mpiandraikitra

1

Taratasy fanamarinam-ponenan’ny Mpiandraikitra (latsaky ny telo volana)

1

Antontan-taratasy fanampiny ho an’ny fangatahana laharam-pamantarana vaovao:
Kopian’ny sata nohavaozina

1

Taratasy fenoina fangatahana laharam-pamantarana vaovao ho an’ny orinasa

1

Kopian’ny Karapanondrom-pirenen’ny Mpiandraikitra (voamarina)

1

Taratasy fanamarinam-ponenan’ny Mpitantana (latsaky ny 3 volana)

1

Karatra statistika taloha NA Fanamarinana fanambarana fahaverezana (ôrizinaly) latsaky ny 30 andro

1

Kopian’ny Kara-ketra

1

Fifanekem-panofana voarakitra NA Taratasy fanamarinana fisiana avy amin’ny Fokontany

1

Fitanana an-tsoratra raha misy ny fanovana/ fitanana an-tsoratra misy ny fanendrena mpiandraikitra (tranga tsy manaraka sata) Dika mitovy

1

Dika mitovy :
Taratasy fanamarinana fanambarana fahaverezana (ôrizinaly) latsaky ny 30 andro

1

Kopian’ny kara-ketra

1

Fanafoanana (Fitsaharana, Famafana anarana, Fampiatoana)
Fangatahana an-tsoratry ny fitomboky ny orinasa

1

Fitanana an-tsoratra noraketina any amin’ny Ivon-ketra (dika mitovy)

1

Karatra statistika (ôrizinaly)

1

Taratasy Fanamarinana Fisiana :
Fangatahana an-taratasy misy fitomboky ny orinasa

1

Kopian’ny CIF

1

Karatra statistika (ôrizinaly)

1

(*) : Maodely na taratasy fenoina azo alaina ao amin’ny EDBM ary azo trohana ao amin’ny tranonkala: www.edbm.mg

Sarany

Tondro

Sarany (Ar)

Aloa ao amin’ny EDBM-INSTAT

Fanovana ny karatra statistika mikasika ny :
Fampitomboana/Fampihenana ny renivola, Fitantanana/ Mpitarika/ Fanavaozana Andraikitra ho an’ny Orinasa tsy anavahana anarana, Fanafoanana

Tsy misy sarany

Dika mitovy amin’ny karatra statistika
(tsy misy fanovana)

10.000

Fanovana hafa rehetra

40.000

Fanamarinana fisiana

2.000

Fanamarinana vita an-tsoratra

1.000

Antontan-taratasy omena ao anatin’ny 2 andro

  • INSTAT :
  • Tapakila fanamarinana fandoavam-bola
  • Karatra statistika
  • Fanamarinana fanafoanana

Fanamarihana sy fampahafantarana

  • Fanatsaharana tanteraka ny raharaham-barotra =  fanafoanana arahan’ny famafana ny anaran’orinasa
  • Fitsaharan’ny ampahan’ny raharaham-barotra = fanovana tsotra (fanesorana raharaham-barotra iray)
  • Taratasy fanomezam-pahefana sy kopian’ny Karapanodrom-pirenen’ny mpamita iraka

Ora Fisokafana

  • Fandraisana antontan-taratasy, Alatsinainy hatramin’ny Zoma : 8ora30-12ora
  • Fangalana ny valiny: Alatsinainy hatramin’ny Zoma : 1 ora 30- 4 ora