close
Lalana misokatra TIC

Sehatra maro araka izany no misokatra ho an’ireo mpandraharaha eto an-toerana na vahiny ka te-hampiasa vola eto Madagasikara, indrindra fa amin’ireto sehatra ireto :

Sehatra teknolojika
Ozinina fanamboarana sy fanakambanana singa elektronika
Sehatra fandrafetana solosaina sy fampitaovana ara-pifandraisandavitra,
Rafitra famolavolana fampiasa finday hahazoana tataom-bidy lehibe,
Rafitra fampidirana vahaolana amin’ny teknolojia avo lenta,
Orinasan-tolodraharaha ampitain-davitra (call centers, haivarotra ampitain-davitra, fitendrena ampitain-davitra, sns),
Orinasam-panoloran-kevitra sampan’ireo orinasa lehibe iraisampirenena mitarika eo amin’ny sehatra manerantany
Foibe fampiofanana manome mari-pahaizana teknolojia sy manana fenitra iraisampirenena eo amin’ny resaka famolavolana fampiasa, fanarahamaso ny rafi-baovao, fanarahamaso ny fiarovana, ny fitantanana tetikasa, …

Tombony TIC

Madagasikara dia manana tombony marobe noho ny fananany :

Saran’ny fifaninanana ($ 200 isam-bolana ho an’ireo miasa amin’ny foibe fiantsoana)
Fifehezana tsara ny miteny Frantsay sy Anglisy
Mpianatra mihoatra ny 900 no mandray ny fampiofanana ny teknolojy hita vaovao sy nyserasera amin’ireo andrim-panjakana 51 ary maherin’ny 200 isan-taona ny mpianatra mahazo diplaoma momba ny Fifandraisan-davitra sy ny Informatika
Fitsipika mampavitrika momba ny Orinasa Afakaba ahitana tsy fandoavana hetra sy haban-tseranana
Ny fananana tambajotra haingam-pandeha tanteraka indrindra eto Afrika Atsinanana (haingam-pifandraisana maoderina) noho ny fotodrafitrasan’ny EASSy sy LION

Opportunités TICs

Peuvent être développés à Madagascar :

Parcs technologiques
Usines de fabrication et d’assemblage de composants électroniques
Unités de montage d’ordinateurs et d’équipements de télécommunication
Structures de développement d’applications mobiles à forte valeur ajoutée
Structures d’intégration de solutions de haute technologie
Sociétés de télé services (centres d’appels, télémarketing, télé saisie, …)
Centres de formation certifiant sur les technologies et les standards internationaux en matière de développement d’applications, d’audit de système d’information, d’audit sécurité, de gestion de projet, …

Potentialités TICs

Madagascar a nombreux atouts dans le secteur TIC :

Coûts compétitifs (à partir de $ 200/m dans les centres d’appel)
Excellente capacité à parler français et anglais sans accent
Plus de 900 élèves suivent des formations en TIC dans les 51 établissements existants et plus 200 nouveaux diplômés compétents par an en télécommunication et en technologies de l’information
Régime fiscal et douanier attrayant des ZEF
1ère vitesse de connexion la plus rapide en Afrique de l’Est (vitesse fixe à large bande) grâce à ses infrastructures de fibres optiques EASSy et LION

Opportunities ICTs

Can be developed in Madagascar:

Potentialities ICTs

Madagascar has many advantages in ICTs :

Competitive costs (from $ 200/m in call centers)
Excellent ability to speak French and English without accent
More than 900 students are rolling ICT training in 51 existing institutes and universities and over 200 new skilled graduates per year in telecommunications and information technology
Attractive tax and customs regime for EPZ
1st Fastest Connection Speed ​​in East Africa (broadband fixed speed) with EASSy and LION Fiber Optic Infrastructures

Azo trandrahana fizahantany

Toerana ho an’ny fampiroboroboana trano fandraisam-bahiny sy serivisy hafa mifandraika amin’ny fizahan-tany

Avaratra: Diégo- Nosy be

Avaratra-andrefana: Mahajanga

Atsinanana: Tamatave, Ste Marie, Foulpointe ary Fenerive Est

Atsimo : Antananarivo- Toliara

Tombony amin’ny fizahantany

Maro ireo karazana hetsika azo atao: Ecotourisme, fizahana zavabaovao sy traikefa, fanatanjahantena, kolontsaina, sakafo, fialam-boly, fandraharahana

4800 km ny moron-dranomasina, faha-5 eran-tany ary 1 eto Afrika.

Taha ambony indrindra: 89% ny karazana zavamaniry ary 92% ny karazana biby mampinono

Fisian’ny Politikan’ny fampiroboroboana: fanarenana ny seranam-piaramanidina sy seranan-tseranana, famerenana ny Air Madagascar ary fametrahana lalam-baovao hafa.

Mandalo eto Madagasikara isan-taona ny lalan’ny trozona mifindra monina.

Miaina amin’ny kolontsaina mifangaro : Aziatika, Afrikana, Arabo ary Eropeana

 

Zava-misy fizahantany

Tarehimarikin’ny fizahan-tany 2016:

Tahan’ny fitomboana isan-taona : 20%

Isan’ny mpizahatany: 293 185

Ny halavam-potoana hijanonan’ny vahiny: 20 andro

Fampiasam-bola: US $ 3M na 19.5% amin’ny fampiasam-bola manontolo

Isan’ny asa noforonina: 641.500 na 11% amin’ny asa manontolo

Vola ampidirin’ny fizahantany: US $ 748.29 mitovy amin’ny Ar 2 394,5 miliara

Ny fandraisana anjara feno amin’ny harin-karena: 13%

 

Azo trandrahana Harena ankibon’ny tany

Ohatra sasantsasany amin’ireo sehatra azo trandrahana :

 

1. LGIM : Lalànan’ ny Fampiasam-bola Lehibe amin’ny Harena An-kibon’ny tany 

Lalàna manokana ho an’ny fampiasam-bola mihoatra ny 50 miliara ariary (eo ho eo amin’ny 17 tapitrisa dolara Amerikana):

0% ny haba amin’ny fanondranana
0% ny haba amin’ny fanafarana akora, fananana sy fitaovam-piasana

2. Vato indostrialy sy metalika 

Madagasikara dia manana vato indostrialy sy metalika lehibe: graphite, nikela, varahina; lithium, vanadium …

Fitomboan’ny fangatahana manerantany indrindra amin’ny teknolojia vaovao: batteries, fiara elektrika, elektronika

3. Vato sarobidy

Madagasikara dia manana ny vatosoa faran’izay mendri-kaja indrindra eran-tany: safira, emeralda, Ruby. Izany dia mitentina 12 miliara dolara tamin’ny 2016.

Mihabetsaka ny vidin’ny vatosoa eo amin’ny tsena iraisam-pirenena amin’izao fotoana izao noho ny antony maro samihafa:

Fahavitsian’ny vato malaza amin’ny habeny sy ny hatsarany
Fitombon’ny fangatahana eran-tany, anisan’izany ny tsena anatiny ao BRICS

4. Volamena

Tamin’ny 2016 dia nanondrana volamena 62 tapitrisa dolara i Madagasikara

Nanangana ny « Agence de l’Or et du comptoir de l’Or » i Madagasikara hanamora ny fanangonana sy ny fanondranana